SLOVO VYDAVATELE

Uběhl rok a opět jsou před námi vánoční svátky, na které se mnozí z vás těší stejně jako já. Jest tomu již skoro jedno jaro, co jsem dostal od Městského úřadu Prahy 11 grant na podporu vydávání tohoto časopisu a zanedlouho mi čas vyprší a já přidělené peníze budu mít zplna vypotřebované. Pokusím se získat finanční podporu i pro příští rok, ale pokud to nevyjde, již asi nebudu mít možnost vydávat časopis v takovém množství či tak pravidelně jako dosud.
Přeji všem hezké svátky, ať již dětem, dospělým či pracovníkům odboru školství MÚ Prahy 11, kterým tímto ještě jednou děkuji.

                                                                  ZAJÍMAVOSTI

OBJEVY:

-kamennou destičku s podobiznou ženy v póze naznačující, že uměla číst a psát, objevili archeologové v ruinách města Palmýra ve východní Sýrii. Na destičce velikosti 34 x 17 cm je vyobrazena žena v elegantních šatech, držící otevřenou knihu a brk. Tento objev byl nalezen v hloubce čtyři metry pod základy paláce královny Zénobie, jež vládla v Palmýře roku 266. Po smrti manžela Odainatha pokračovala v jeho výbojích a v boji proti Římanům byla roku 272 zajata a zbytek života trávila v zajetí poblíž Říma. Tato destička dokládá, že palmýrské ženy té doby byly vzdělané.

-3 800 let starý recept na pivo objevil tým britských a syrských badatelů v severní Sýrii. Na hliněných tabulkách se ukrýval záznam babylónského návodu na výrobu zlatavého moku. Tabulky, objevené v "pšeničném" kraji Hasaka asi 650 km severovýchodně od Damašku, jsou popsány klínovým písmem. Zaznamenávají výrobu piva a uvádějí podrobnosti o jeho množství produkovaném a distribuovaném v této oblasti.

-unikátní naleziště z doby neolitu odkryli archeologové v Krči. Nález tvoří dvě kruhové stavby, pravděpodobně sloužící k rituálním účelům. Mimo to je lidé z mladší doby kamenné využívali jako shromaždiště, odkud také pozorovali hvězdy a počítali čas. Byly nalezeny též dvě kostry, jejichž stáří se odhaduje na začátek starší doby kamenné. Poloha koster a místo nálezu potvrzují, že těla nebyla uložena do typických hrobů té doby a není jasné, jak se tito dva pravěcí lidé na tomto místě octli.

RŮZNÉ:

-úlovek pro celou rodinu může být jedna z největších sladkovodních ryb na světě žijících a vyskytující se v Amazonce. Indiáni ji nazývají pirarucú, české jméno zní arapaima. Dorůstá i třímetrové délky a může vážit téměř tři sta kg. Pro indiány představuje cenný zdroj masa. Při lovu využívají toho, že ryba, vybavená přídavnými dýchacími orgány, se musí čas od času vynořit k hladině, aby se nadechla. Tropické vody jsou totiž chudé na kyslík. Když se ryba objeví u hladiny, opatrné se k ní indiáni přiblíží a nejlepší lukostřelec ji zasáhne šípem s vlaječkou. Ta umožňuje snáze vyhledat místo nového vynoření a postupně dalšími šípy rybu ulovit.

-oteplování naší planety procházelo různými fázemi již v dávné minulosti v cyklu zhruba tisíc let. Tyto epizody mohly být způsobeny vulkanickými erupcemi nebo podmořským zemětřeseními, kterými se uvolňovaly tzn. skleníkové plyny. Vyplývá tak ze vzorků sedimentů z hlubinných vrtů mezinárodní expedice, dle nichž lze rekonstruovat vývoj planety již před 135 miliony let a lépe chápat i globální oteplování v současnosti.

výběr z tisku: Petr Hejna ml.

ZPĚT NA ČASOPIS